Category Archive : Cainteanna Phoiblí

“An Comharchumann”: caint is comhrá le hoibrithe Trademark Belfast

COMHARCHUMANN: eagraíocht nó gnó ar leis na hoibrithe nó le lucht a úsáidte é.

Tá scéal na gcomharchumann bocht go leor in Éirinn i gcomórtas le tíortha eile. An bhfuil cleas á chailleadh againne Gaeil anseo? Caidé an ról atá le himirt ag coincheap an chomharchumainn maidir leis an chumhachtú eacnamaíoch atá de dhíth go géar ar phobail na Gaeltachta agus na Gaeilge?

Tá beirt oibrithe de chuid Trademark Belfast, mar atá an Dr Stiofán Ó Nualláin agus Alice McLarnon, ag gabháil a labhairt linn fá chúlra agus fá staid reatha na comharfhiontraíochta, taobh le heolas praiticiúil a thabhairt.

Mar chuid de chúramaí na beirte seo ag Trademark, cuidíonn siad comharchumainn a bhunú agus a fhorbairt. Is ball bunaithe í Alice den Belfast Cleaning Society, comharchumann a bhfuil ag éirí leis le beagnach deich mbliana anois, agus pléifidh sí an taithí phearsanta sin linn.

Is féidir tuilleadh a léamh anseo fána gcuid oibre le Trademark agus anseo fán Belfast Cleaning Society.

Chun clárú don chruinniú seol r-phost chuig eolas@misneachabu.ie

Dáta: Déardaoin an 22ú Aibreán

Am: 7 i.n. – 8 i.n.

Áit: ar líne, ar Zoom

Neoliberal understandings of society and social policy – some tensions with LPP

Caint a thug Ben Ó Ceallaigh, rúnaí Misneach, in OÉ Gaillimh in Aibreán 2018

A talk given by Ben Ó Ceallaigh, Misneach Secretary, in NUI Galway in April 2018

I’ve given lots of talks based on my PhD where I talk about deindustrialisation, employment, emigration and so on, so instead of that today I want to give a slightly different talk and discuss some points that I’ve been thinking about but haven’t had the chance to present yet.

So, it might be a bit rough and ready but I’ll give it a go and will be looking forward to hearing your thoughts on the matter afterwards.

As many of you know it’s extremely commonplace in literature on language loss and revival to see “economic forces” listed as a key causal factor driving language shift. Read More