“An Comharchumann”: caint is comhrá le hoibrithe Trademark Belfast

“An Comharchumann”: caint is comhrá le hoibrithe Trademark Belfast

COMHARCHUMANN: eagraíocht nó gnó ar leis na hoibrithe nó le lucht a úsáidte é.

Tá scéal na gcomharchumann bocht go leor in Éirinn i gcomórtas le tíortha eile. An bhfuil cleas á chailleadh againne Gaeil anseo? Caidé an ról atá le himirt ag coincheap an chomharchumainn maidir leis an chumhachtú eacnamaíoch atá de dhíth go géar ar phobail na Gaeltachta agus na Gaeilge?

Tá beirt oibrithe de chuid Trademark Belfast, mar atá an Dr Stiofán Ó Nualláin agus Alice McLarnon, ag gabháil a labhairt linn fá chúlra agus fá staid reatha na comharfhiontraíochta, taobh le heolas praiticiúil a thabhairt.

Mar chuid de chúramaí na beirte seo ag Trademark, cuidíonn siad comharchumainn a bhunú agus a fhorbairt. Is ball bunaithe í Alice den Belfast Cleaning Society, comharchumann a bhfuil ag éirí leis le beagnach deich mbliana anois, agus pléifidh sí an taithí phearsanta sin linn.

Is féidir tuilleadh a léamh anseo fána gcuid oibre le Trademark agus anseo fán Belfast Cleaning Society.

Chun clárú don chruinniú seol r-phost chuig eolas@misneachabu.ie

Dáta: Déardaoin an 22ú Aibreán

Am: 7 i.n. – 8 i.n.

Áit: ar líne, ar Zoom