Day: April 14, 2023

Fás na gaelscolaíochta: toradh ar an streachailt ón mbun aníos

Tá taighde de chuid Kerron Ó Luain, ball Misneach, ar stair na gaelscolaíochta le fáil anseo thíos. Scéal dóchais atá i bhfás na gaelscolaíochta, cé go bhfuil neart dúshláin go fóill roimh an earnáil.

Tá súil againn go léireoidh an léarscáil cuid de na bearnaí atá le líonadh go fóill agus gur féidir misneach agus ceachtannaí a bhaint as an méid atá déanta chun tabhairt faoin ngad is gaire don scornach do lucht labhartha na Gaeilge sa lá atá inniu ann – an éigeandáil teangeolaíochta sa Ghaeltacht atá á dtreisiú ag an ngéarchéim tithíochta.

Bhí an ghluaiseacht in adharca le córais gheilleagair agus pholaitiúla a rinne beag is fiú di ó tháinig sí in inmhe, ach tríd an streachailt, a bhí radacach nuair ba ghá, d’éirigh leis an ngluaiseacht brú ar ais i gcoinne na bhfórsaí úd.

Tá “Léarscáil scéala” de chuid ArcGIS atá le fáil ANSEO a thabharfaidh comhthéacs don úsáideoir agus iad ag baint leasa as an léarscáil idirghníomhach atá le fáil ANSEO. Tá feidhmiúlacht níos fearr don léarscáil ar ríomhairí ná mar atá ar ghutháin.

Tá 53 agallamh béil le fáil sa léarscáil idirghníomhach chomh maith trí chliceáil ar na pointí daite de na scoileanna atá beagáinín níos mó agus ansin ar “Eolas”. Tá dhá agallamh ann do roinnt de na scoileanna. Sna cásanna sin beidh an dara hagallamh le fáil sa chur síos faoi bhun an fhíseáin.

Is féidir teacht ar na hagallaimh uilig a mbaineann le Gaelscoileanna/Gaeloideachas trí chliceáil ar an bpointe ina bhfuil an oifig lonnaithe i Marino i mBaile Átha Cliath. Nó, mar rogha eile, is féidir teacht ar an iomlán ar YouTube ANSEO